Santamäki Yhtiöt Oy

Rakennus P. Santamäki Oy on vuonna 2002 perustettu rakennusalan yritys, jonka takaa löytyy rakennusalan kokemusta jo yli 30 vuoden ajalta. Santamäki Yhtiöt Oy otettiin käyttöön yrityksen uutena nimenä vuonna 2016. Santamäki Yhtiöiden tavoitteena on tuottaa laadukasta rakentamista. Laadun perustana on henkilökunnan vankka ammattitaito sekä ammattiylpeys.
 
Toiminta on aina asiakaslähtöistä ja asiakkaan tarpeita kuunnellaan. Myös lopputuloksen tulee olla sitä mitä asiakas on toivonut ja mistä on sovittu. Selvällä viestinnällä asiakkaan ja Santamäki Yhtiöiden välillä saadaan aikaiseksi selkeät ja laadukkaat suunnitelmat, joiden avulla asiakas saa virheettömän ja sopimuksenmukaisen lopputuotteen ajallaan.

Santamäki Yhtiöiden jokainen työntekijä vastaa oman työnjälkensä laadusta. Työnjälkeään tulee kehdata esitellä. Yrityksen työnjohto vastaa yleisesti työmaan laadukkaasta toteutuksesta ja siitä, että työmaa pysyy toimintakuntoisena ja siistinä, eikä valituksen aiheita työn laadusta tule.

Santamäki Yhtiöiden rakennusprojektit lähtevät liikkeelle asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä. Kun asiakkaan tarpeet on selvitetty, laaditaan projektille suunnitelmat ja kirjoitetaan urakkasopimus. Urakkasopimusta kirjoitettaessa varmistetaan, että asiakkaan tarpeet ovat tulleet esille ja kaikki mahdollinen on kirjattu urakkasopimukseen. Työmaa käynnistetään, kun toimitusjohtaja on todennut aikataulut ja sopimukset päteviksi.

Projektin laadusta sovitaan aina asiakkaan kanssa selkeästi ja laadun toteutumista valvotaan työmaan aikana. Työmaan asiakirjojen tulee olla selkeitä ja tarvittavien työpiirustusten saatavilla työmaalla onnistuneen rakennusprojektin luomiseksi. Työmaan päivittäiset tapahtumat kirjataan työmaapäiväkirjaan. Työmaan aikana suoritetaan tarvittavat mittaukset ja katselmukset laadukkaan ja sopimuksenmukaisen lopputuloksen varmistamiseksi. Työmaan sujuvuus varmistetaan yhteistoiminnalla, jolloin kaikille on selkeää mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Työnjohto varmistaa, että tehtävät työt ovat selkeitä työntekijöille, eikä virheitä pääse näin tapahtumaan. Lisäksi työntekijät perehdytetään uuteen työmaahan.

Työn luovutuksen jälkeen hoidetaan mahdolliset takuutyöt, jos niille takuuaikana ilmenee tarvetta. Yritystä pyritään viemään eteenpäin kohti laadukkaampaa ja parempaa rakentamista ottamalla huomioon asiakaspalautteet ja kuuntelemalla kehitysehdotuksia sekä asiakkailta, että työntekijöiltä. Työntekijöiden koulutuksella varmistetaan ajantasaisten ja ergonomisten työtapojen käyttö. Työmailla noudatetaan työturvallisuuslakeja ja pyritään mahdollisimman tehokkaasti estämään työtapaturmien sattuminen.

© 2017 Santamäki Yhtiöt
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän